Αγωνιστικά Αυτοκίνητα

ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ!

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ!

ΣΩΣΤΟΤΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΛΑΔΙΟΥ!

ΑΠΑΛΟΤΕΡΕΣ, ΑΜΕΣΟΤΕΡΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ!

Με τα λιπαντικά της Lubrication Engineers, το αγωνιστικό σας αυτοκίνητο προστατεύεται σε υπερθετικό βαθμό.
Ο κινητήρας του λειτουργεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, δείγμα της καλύτερης λίπανσης και της μείωσης των τριβών.
Η πίεση του λαδιού είναι πάντοτε η σωστότερη – η ιδανικότερη!
(Προσοχή: Όχι παντοτε και η υψηλότερη!)