Ανεμογεννήτριες

Η λειτουργία των ανεμογεννητριών απαιτεί αξιόπιστη λιπαντική συντήρηση, διότι η όποια επισκευή είναι δύσκολη και με ιδιαίτερα αυξημένο κόστος λόγω της συνήθως απομακρυσμένης και δυσπρόσιτης θέσης των εφαρμογών.

Η συνδυαστική χρήση των λιπαντικών κιβωτίων ταχυτήτων και γράσων της Lubrication Engineers με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης λιπαντικών (λαδιών & γράσων) της Hexagon Europe, HAP (Hexagon Analysis Programme) αναβαθμίζει τις πρακτικές λιπαντικής συντήρησης, επιμηκύνει σημαντικά τα διαστήματα αλλαγής λαδιών και επαναλίπανσης γράσου, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε επιμήκυνση της ωφέλιμης ζωής του εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα αναλύσεων λιπαντικών ανεμογεννητριών της Hexagon Europe, δίνει μεγάλη έμφαση στην παρακολούθηση του σωματιδιακού φορτίου των λαδιών, στην διερεύνηση αν αυτό αποτελεί φθορά ή μόλυνση ή αποδόμηση του λαδιού, με στόχο την μεγιστοποίηση της αξιόπιστης λειτουργίας των εφαρμογών για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της Hexagon Europe.

Τέλος, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί λίπανσης της Hexagon Europe, παρέχουν on site υποστήριξη των τμημάτων συντήρησης, με εκπαίδευση στις αρχές λιπαντικής συντήρησης, την εκπαίδευση στο πρόγραμμα αναλύσεων και επιπλέον συνδράμουν στην διενέργεια δειγματοληψιών και ελέγχων.