Χαλυβουργίες

Οι χαλυβουργίες χαρακτηρίζονται από γραμμές παραγωγής που περιλαμβάνουν εξοπλισμό που λειτουργεί σε πραγματικά εξαιρετικά αντίξοες και δυσμενείς συνθήκες.

Στις γραμμές χύτευσης και έλασης αλλά και σε όλο το εργοστάσιο, υπάρχουν μηχανολογικές εφαρμογές, όπως μειωτήρες, υδραυλικά συστήματα, περιστρεφόμενα σημεία λίπανσης κλπ., τα οποία προσβάλλονται από νερά, καταπονούνται από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δέχονται πολύ υψηλές πιέσεις και φορτία, ενώ παράλληλα το περιβάλλον είναι βεβαρημένο με σκόνη & μικρο-σωματίδια από την παραγωγική διαδικασία.

Τα λιπαντικά της Lubrication Engineers, σχεδιασμένα για πολύ βαριά βιομηχανική χρήση, σε συνδυασμό με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναλύσεων λιπαντικών της Hexagon Europe, HAP (Hexagon Analysis Programme) προστατεύουν αποδεδειγμένα και αποτελεσματικά τις εφαρμογές υπό αυτές τις συνθήκες λειτουργίας και αυξάνουν τον ωφέλιμο χρόνο λειτουργίας τους, μειώνοντας παράλληλο το συνολικό κόστος συντήρησης και λειτουργίας. Ορισμένες από τις χαρακτηριστικές ιδιότητες που συντελούν σε αυτή τους την απόδοση είναι ο άμεσος διαχωρισμός των λαδιών από το νερό, η πολύ μεγάλη αντοχή στις πιέσεις και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα πρόσθετα αποκλειστικής ιδιοκτησίας και η ιδιότητα τους να προσκολλούν στις μεταλλικές επιφάνειες και να μην απομακρύνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την επιλογή του καταλληλότερου προϊόντος για συγκεκριμένες εφαρμογές, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της Hexagon Europe. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί λίπανσης της Hexagon Europe να μπορούν να επισκεφτούν την γραμμή παραγωγής, προκειμένου να γίνει on site έλεγχος και πρόταση του κατάλληλου λιπαντικού, με στόχο την μείωση κόστους συντήρησης.