Εργοστάσια παραγωγής ενέργειας


Η καρδιά των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας “χτυπάει” στην λειτουργία των τουρμπινών τους. Η αξιόπιστη λειτουργία τους είναι εξαιρετικής σημασίας για την αποδοτική λειτουργία του εργοστασίου.

Η Hexagon Europe παρέχει μια ολοκληρωμένη πρόταση λιπαντικής συντήρησης που αναβαθμίζει συνολικά αυτή ακριβώς την αξιόπιστη λειτουργία.

Το πρώτο και σημαντικότερο μέρος της πρότασης είναι η χρήση του ολοκληρωμένου προγράμματος αναλύσεων λιπαντικών της Hexagon Europe, ειδικά σχεδιασμένο για τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την συνδυασμένη χρήση του προγράμματος αναλύσεων λιπαντικών τουρμπινών της Lubrication Engineers και την εμπειρία της εταιρείας Fluitec την οποία και αντιπροσωπεύει.

Οι έλεγχοι MPC & Ruller της Fluitec, μαζί με τα προϊόντα ενίσχυσης της διάλυσης varnish και τις ειδικές μονάδες off line φίλτρανσης varnish, οδηγούν στην απομάκρυνση των μολυντών και επικαθίσεων που οδηγούν σε βλάβες σε βαλβίδες και ρουλεμάν και αυξάνουν σημαντικά την ωφέλιμη ζωή των μερών του εξοπλισμού.

Επιπλέον, η χρήση λιπαντικών της Lubrication Engineers είτε για την λίπανση των τουρμπινών, είτε για την λίπανση κιβωτίων ταχυτήτων, υδραυλικών κυκλωμάτων κλπ., συνδυαζόμενη με την χρήση του προγράμματος αναλύσεων της Hexagon Europe, HAP (Hexagon Analysis Programme) οδηγεί σε σημαντική αύξηση των διαστημάτων αλλαγής των λαδιών και στην επιμήκυνση της ωφέλιμης ζωής του εξοπλισμού.

Οι τεχνικοί λιπαντικής συντήρησης της Hexagon Europe, μπορούν να επισκεφτούν on site τις μονάδες και να παρέχουν επιτόπια υποστήριξη, με εκπαίδευση του προσωπικού στις αρχές λιπαντικής συντήρησης, οργάνωσης του προγράμματος αναλύσεων, διενέργεια δειγματοληψιών λαδιών και γενικότερα ενισχύοντας τα τμήματα συντήρησης με στόχο την μείωση κόστους και την αύξηση της αξιοπιστίας των εφαρμογών.