Βιομηχανίες πλαστικού

Οι εφαρμογές στις γραμμές παραγωγής των βιομηχανιών πλαστικών χαρακτηρίζονται από αυξημένα φορτία και υψηλές θερμοκρασίες.

Η Hexagon Europe προτείνει την χρήση των υψηλής απόδοσης λιπαντικών της Lubrication Engineers, όπου με την μοναδική τεχνολογία πρόσθετων αποκλειστικής ιδιοκτησίας, μειώνουν δραστικά τις τριβές και την φθορά, ακόμη και σε πολύ υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες λειτουργίας.

Επιπλέον συνιστά την συστηματική παρακολούθηση των εφαρμογών με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναλύσεων χρησιμοποιημένων λιπαντικών της Hexagon Europe, HAP (Hexagon Analysis Programme) με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού, την αποφυγή απρόβλεπτων ζημιών και την μείωση του κόστους συντήρησης.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί λίπανσης της Hexagon Europe, παρέχουν επιτόπια υποστήριξη, έλεγχο των εφαρμογών, λειτουργούν συμβουλευτικά προτείνοντας αναβαθμίσεις στην λιπαντική συντήρηση του εξοπλισμού, με την εγκατάσταση αποδοτικότερων αναπνευστήρων, την ενίσχυση της off line φίλτρανσης, την διενέργεια δειγματοληψιών, την εκπαίδευση του προσωπικού κ.α.