Μεταλλεία - Λατομεία

Οι μηχανολογικές εφαρμογές που λειτουργούν  σε μεταλλευτικές-λατομικές επιχειρήσεις, είτε είναι βαρέως τύπου χωματουργικά οχήματα, μηχανήματα έργου, είτε μηχανήματα στους χώρους παραγωγής, όπως μειωτήρες, μύλοι άλεσης, τελάρα κοπής μαρμάρων, πρέσες κλπ., υπόκεινται σε πολύ δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας, με υψηλά φορτία, υψηλές ή και χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, βεβαρημένο περιβάλλον από σκόνη, συχνά ξεκινήματα και σταματήματα και πολλά άλλα.

Η Lubrication Engineers έχει αναπτύξει σειρές λιπαντικών ειδικά σχεδιασμένες για αυτές τις συνθήκες λειτουργίας, τα οποία χρησιμοποιούνται με εξαιρετική επιτυχία σε πάρα πολλές μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις.
Τα λιπαντικά αυτά διακρίνονται για την πολύ μεγάλη διάρκεια ωφέλιμης χρήσης τους, η οποία συνήθως είναι 5-10 φορές μεγαλύτερη των συμβατικών λιπαντικών (σε συνδυασμό με το πρόγραμμα αναλύσεων λιπαντικών της Hexagon Europe, HAP (Hexagon Analysis Programme), όπου σε συνδυασμό με την ισχυρή και συστηματική επιτόπια επίβλεψη των εφαρμογών από τους τεχνικούς της Hexagon Europe, οδηγούν στην συνολική μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την επιλογή του καταλληλότερου προϊόντος για την εκάστοτε εφαρμογή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της Hexagon Europe. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα τεχνικός λίπανσης της εταιρείας μας να επισκεφτεί την εγκατάσταση σας, προκειμένου να γίνει on site έλεγχος και πρόταση του κατάλληλου λιπαντικού, με στόχο την μείωση κόστους συντήρησης.