Χημικές βιομηχανίες

Η Hexagon Europe μέσα από την ολοκληρωμένη σειρά βιομηχανικών λιπαντικών της Lubrication Engineers, το εξειδικευμένο πρόγραμμα αναλύσεων λιπαντικών HAP (Hexagon Analysis Programme), καθώς και την υψηλής ποιότητας επιτόπια τεχνική υποστήριξη, ενισχύει τις προσπάθειες των τμημάτων συντήρησης των χημικών βιομηχανιών, για μείωση του κόστους συντήρησης & λειτουργίας του εξοπλισμού.

Με πρακτικές συντήρησης βάσει κατάστασης, παρακολούθησης του μικροσωματιδιακού φορτίου των λιπαντικών, αναβάθμισης των πρακτικών φίλτρανσης, των πρακτικών αποθήκευσης και διαχείρισης των λιπαντικών, καθώς και με την on site εκπαίδευση και υποστήριξη των τεχνικών των χημικών βιομηχανιών, επιτυγχάνεται η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία των γραμμών παραγωγής.