Εργοστάσια τσιμέντου & μονάδες σκυροδέματος

Οι βιομηχανίες τσιμέντου περιλαμβάνουν στις γραμμές παραγωγής τους μηχανολογικές εφαρμογές, που λειτουργούν υπό δυσμενείς συνθήκες, σε περιβάλλοντα με πολύ σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες. Αναπτύσσονται δε υψηλά φορτία, στροφές και γενικότερα χαρακτηρίζονται συνήθως από βαριά χρήση.

Τα προτεινόμενα προϊόντα της Lubrication Engineers για τις βιομηχανίες τσιμέντου, έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να ανταποκριθούν στις πλέον βαριές λειτουργίες χρήσης.

Με πάρα πολύ υψηλή ικανότητα διαχείρισης φορτίων και μείωσης των τριβών, πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής (πολύ μεγαλύτερη από τα συμβατικά λιπαντικά), η οποία μεγιστοποιείται μειώνοντας δραστικά το κόστος συντήρησης, όταν η χρήση τους συνδυαστεί με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναλύσεων χρησιμοποιημένων λιπαντικών και παρακολούθησης εξοπλισμού της Hexagon Europe, HAP (Hexagon Analysis Programme).

Στην ομάδα προϊόντων της Lubrication Engineers για τις βιομηχανίες τσιμέντου περιλαμβάνεται και η διάσημη σειρά Pyroshield® για την λίπανση των ανοικτών γραναζοσυστημάτων, η οποία διακρίνεται για το εξαιρετικά υψηλό ιξώδες λαδιού, την διάφανη λειτουργία του, την πολύ μεγάλη μείωση κατανάλωσης λιπαντικού, αλλά κυρίως για την εξαιρετική προστασία των γραναζιών που αυτό παρέχει.

Επιπλέον οι τεχνικοί λιπαντικής συντήρησης της Hexagon Europe, με την πολυετή εμπειρία τους, παρέχουν υψηλού επιπέδου on site υποστήριξη, παρακολούθηση, εκπαίδευση, audit εφαρμογών, διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και δειγματοληψίες λαδιών και γενικότερα ενισχύουν τα τμήματα συντήρησης με στόχο την συνολική μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού.