Αγροτικά Μηχανήματα

Τα ενισχυμένα λιπαντικά κινητήρων, σασμάν, διαφορικών, γραναζωτών υδραυλικών συστημάτων και αμιγώς υδραυλικών συστημάτων της Lubrication Engineers,  σε συνδυασμό με την παρακολούθηση τους από το εξειδικευμένο πρόγραμμα αναλύσεων λαδιών της Hexagon Europe, HAP (Hexagon Analysis Programme) αναβαθμίζουν την συντήρηση τρακτέρ, αλωνιστικών μηχανών και λοιπών αγροτικών μηχανημάτων.

Έχουν εξαιρετική αντοχή στις πιέσεις και τα κρουστικά φορτία, μεγάλη μείωση των τριβών, πολύ μεγάλη διάρκεια χρήσης μεταξύ των αλλαγών, ενώ παρέχουν άμεσο και πλήρη διαχωρισμό από τα νερά, μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά των λιπαντικών της Lubrication Engineers.

Επιπλέον, η ολοκληρωμένη σειρά γράσων, όλων των βαθμών συνεκτικότητας, για κάθε τύπο εφαρμογής, στροφών και θερμοκρασίας, θα μειώσει τον ρυθμό εξέλιξης της φθοράς των τριβόμενων μερών και θα αυξήσει σημαντικά τον εκτιμώμενο χρόνο ζωής του εξοπλισμού.

Οι τεχνικοί της Hexagon Europe στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης που παρέχει η εταιρεία, διενεργούν επιτόπιες επισκέψεις και ελέγχους των μηχανημάτων, πραγματοποιώντας δειγματοληψίες λαδιών, καθώς και ενημέρωση για τις σωστές πρακτικές λιπαντικής συντήρησης με στόχο, την συνολική μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας των αγροτικών μηχανημάτων.