Υπηρεσίες

 
 
  • Πρόγραμμα αναλύσεων χρησιμοποιημένων λιπαντικών
  • On site μελέτη & καταγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού προς παρακολούθηση με αναλύσεις λιπαντικών (oil analysis equipment surveys)
  • On site δειγματοληψίες χρησιμοποιημένων λιπαντικών
  • Μελέτες λίπανσης μονάδων
  • On site εκπαίδευση στην λιπαντική συντήρηση
  • Μελέτες σχετικά με την ορθή αποθήκευση και διαχείριση των λιπαντικών
Hexagon Services