Αρτοποίιες

Ο εξοπλισμός των αρτοποιιών έχει ανάγκη από λιπαντικά που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και που πρέπει παράλληλα να είναι εγκεκριμένα γιά χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων (με καθόλου η χαμηλή τοξικότητα). Η Lubrication Engineers παράγει λιπαντικά γιά βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων που ξεπερνούν σε απόδοση και προστασία οποιοδήποτε άλλο λιπαντικό γνωρίζετε μέχρι σήμερα στην παγκόσμια αγορά.

Ερευνούμε συνεχώς τις διαθέσιμες τεχνολογίες, με σκοπό να εξελίσουμε τα λιπαντικά μας όσο γίνεται περισσότερο και πάντοτε σύμφωνα με την φολοσοφία μας.

Διαθέτουμε τα προϊόντα που χρειάζεται κάθε αρτοβιομηχανία ούτως ώστε να της παρέχεται η μέγιστη δυνατή προστασία όσο και απόδοση του εξοπλισμού της, παράλληλα  όμως με απόλυτη ασφάλεια όσον αφορά την τοξικότητα του λιπαντικού και την πιθανή επαφή του με το παραγόμενο προϊόν.