Η εταιρεία μας

 
 
Η εταιρεία μας Hexagon Europe που το όνομα της προέκυψε από μετονομασία της Lubrication Engineers AE το 2020, είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα από το 1989 και είναι υπερήφανος προμηθευτής των κυριότερων βιομηχανιών και ναυτιλιακών, όσο και κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Κύπρο, την
Σερβία, την Ρουμανία, την Βόρειο Μακεδονία και άλλων χωρών της βαλκανικής χερσονήσου.

Η Hexagon Europe είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των λιπαντικών εξαιρετικά υψηλής απόδοσης της Lubrication Engineers, των λιπαντήρων για συρματόσχοινα της Viper, των προϊόντων βιοαποδόμησης υδρογονανθράκων της Spillaway, των προϊόντων καθαρισμού των χεριών Elix καθώς και των χημικών προϊόντων MAK Chem.

Παράλληλα, η Hexagon Europe παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες λιπαντικής συντήρησης στις βιομηχανίες και τις ναυτιλιακές εταιρείες, που σε συνδυασμό με το εξελιγμένο πρόγραμμα αναλύσεων χρησιμοποιημένων λιπαντικών Hexagon Analysis Programme – HAP, προάγουν το επίπεδο συντήρησης κάθε οργανισμού σε πολύ υψηλά επίπεδα, μειώνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος συντήρησης και χρήσης του εξοπλισμού του.

Τέλος, η Hexagon παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του τεχνικού δυναμικού των συνεργατών της on site, στους χώρους δηλαδή λειτουργίας και εργασίας, οπουδήποτε σε όλες τις χώρες όπου ραστηριοποιείται.

Hexagon Europe, Our New Corporate Name and ID - LE 2020 corporate timeline